Debian: NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907

Po dodaniu źródeł do plik sources.list w /etc/apt dla dystrybucji Debian/Ubuntu przy uruchomieniu polecenia apt-get update możemy spotkać się z następującym komunikatem: W: GPG error: http://www.debian-multimedia.org sid Release: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907 Jak rozwiązać ten problem?

Tags: , , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Comments