CentOS: configure: error: Kerberos libraries not found

Czasami przy kompilacji niektórych źródeł może się okazać, że pojawi się błąd informujący o braku bibliotek Kerberos. Możemy ujrzeć taki komunikat: checking for U8T_DECOMPOSE… checking for pam_start in -lpam… no checking for crypt in -lcrypt… yes configure: error: Kerberos libraries not found. Check the path given to –with-kerberos (if no path is given, searches in […]

Tags: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Comments