FFMPEG: error while loading shared libraries: libavcodec.so.52: cannot open shared object file: No such file or directory

Przy uruchomieniu zainstalowanego FFMPEG z linii poleceń naszego systemu możemy zamiast listy dostępnych opcji ujrzeć następujący komunikat: ffmpeg: error while loading shared libraries: libavcodec.so.52: cannot open shared object file: No such file or directory Jak rozwiązać ten problem?

Tags: ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Comments

ffmpeg-php: error: ‘PIX_FMT_RGBA32’ undeclared (first use in this function) make: *** [ffmpeg_frame.lo] Error 1

FFMPEG to wieloplatformowy projekt, którego celem jest dostarczenie kompletnej platformy do nagrywania, konwertowania i przesyłania strumieniowego treści audiowizualnych. Głównym komponentem jest biblioteka libavcodec, która odpowiada za obsługę wielu popularnych kodeków. Projekt stanowi w praktyce podstawę dla odtwarzaczy multimediów w wielu dystrybucjach Linuksa (źródło: Wikipedia) . Przy kompilacji rozszerzenia ffmpeg-php można spotkać się z następującym błędem: […]

Tags: , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Comments

DirectAdmin + Debian Lenny 5.0 64bit: Exim: Starting exim: /usr/sbin/exim: error while loading shared libraries: libperl.so.5.10:

Prawdziwym zaskoczeniem dla osób instalujących DirectAdmina na serwerze pod kontrolą Debiana Lenny 50 64bit może być niemiła informacja w panelu o tym, że usługa Exim jest zatrzymana. Przy próbie uruchomienia Exima z poziomu konsoli możemy otrzymać następujący komunikat: root@trustcom:# /etc/init.d/exim start Starting exim: /usr/sbin/exim: error while loading shared libraries: libperl.so.5.10: cannot open shared object file: […]

Tags: , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Comments
 Page 1 of 3  1  2  3 »