CentOS & Debian: checking for utf8_mime2text signature… new checking for U8T_CANONICAL… no configure: error: utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing.


Przy kompilacji np. modułu IMAP dla PHP możemy spotkać się z następującym błędem:

checking for utf8_mime2text signature... new
checking for U8T_CANONICAL... no
configure: error: utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing. This should not happen. Check config.log for additional information.

Błąd dotyczy dystrybucji CentOS oraz Debian. Jak to rozwiązać?

Powyższy błąd z reguły wynika z braku bibliotek libc-client, które są niezbędne do kompilacji IMAPa.

Dla dystrybucji CentOS problem można rozwiązać wydając na konsoli z prawami roota polecenie:

yum install libc-client-devel

Dla dystrybucji Debian:

apt-get install libc-client-dev

W obu przypadkach instalacji pakietu libc-client-dev rozwiązuje powyższy problem

Tags: , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Comments are closed.