Debian: NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907


Po dodaniu źródeł do plik sources.list w /etc/apt dla dystrybucji Debian/Ubuntu przy uruchomieniu polecenia apt-get update możemy spotkać się z następującym komunikatem:

W: GPG error: http://www.debian-multimedia.org sid Release: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907

Jak rozwiązać ten problem?

Powyższy błąd jest związany z brakiem kluczy GPG, którymi są podpisane źródła dla pakietów. Oczywiście żeby wszystko przebiegało bez komplikacji musimy takie klucze pobrać i zainstalować w naszym systemie. Możemy to wykonać w kilku krokach. Po pierwsze jako root z konsoli należy wykonać:

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys ID_KLUCZA

I tutaj małe wyjaśnienie. Skąd pobrać ID_KLUCZA? ID_KLUCZA to jest ciąg w postaci: NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907. W miejsce ID_KLUCZA wpiszemy wtedy: 07DC563D1F41B907
Po wpisaniu powyższej komendy ukaże się Nam następujące info:

root@debian:/home/trustcom# gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 07DC563D1F41B907
gpg: katalog ,,/root/.gnupg'' utworzony
gpg: nowy plik ustawień ,,/root/.gnupg/gpg.conf'' został utworzony
gpg: OSTRZEŻENIE: opcje w ,,/root/.gnupg/gpg.conf'' nie są jeszcze uwzględnione.
gpg: zbiór kluczy ,,/root/.gnupg/secring.gpg'' został utworzony
gpg: zbiór kluczy ,,/root/.gnupg/pubring.gpg'' został utworzony
gpg: zapytanie o klucz 1F41B907 w serwerze hkp subkeys.pgp.net
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: baza zaufania utworzona
gpg: klucz 1F41B907: klucz publiczny ,,Christian Marillat '' wczytano do zbioru
gpg: brak absolutnie zaufanych kluczy
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg: dołączono do zbioru: 1

Jest to informacja, że klucz GPG został odnaleziony i zainstalowany. Następnie wykonujemy:

gpg --armor --export ID_KLUCZA | apt-key add -

Oczywiście w miejsce ID_KLUCZA wpisujemy klucz, który wcześniej wpisywaliśmy, czyli na przykład wpiszemy coś takiego

root@debian:/home/przemek# gpg --armor --export 07DC563D1F41B907 | apt-key add -

Otrzymamy info:

OK

Klucz został dodany, teraz możemy ponownie wykonać polecenie apt-get update. To wszystko.

Tags: , , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Comments are closed.