FFMPEG: error while loading shared libraries: libavcodec.so.52: cannot open shared object file: No such file or directory


Przy uruchomieniu zainstalowanego FFMPEG z linii poleceń naszego systemu możemy zamiast listy dostępnych opcji ujrzeć następujący komunikat:

ffmpeg: error while loading shared libraries: libavcodec.so.52: cannot open shared object file: No such file or directory

Jak rozwiązać ten problem?

Okazuje się, że system „nie widzi” bibliotek, jeśli oczywiście zostały poprawnie zainstalowane wraz z ffmpeg. W takim wypadku trzeba wskazać umiejscowienie bibliotek. Z poziomu konsoli wykonujemy następujące polecenie:

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/

Uruchomienie ffmpeg powinno pokazać listę dostępnych opcji. Oznacza to, że możemy przystąpić do pracy z ffmpeg.

Tags: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Comments are closed.