Centos & CSF: You need to install the LWP perl module (libwww-perl) and then install csf


CSF jest ciekawym rozwiązaniem które umożliwia z poziomu cPanelu lub DirectAdmina w prosty sposób zarządzać iptables. Nie musimy tłumaczyć chyba jak ważne jest posiadanie firewalla. CSF można pobrać ze strony producenta: http://www.configserver.com/cp/csf.html. Instalacja nie powinna stwarzać problemów aczkolwiek można napotkać taki oto błąd:

[root@trustcom csf]# sh install.sh
Configuring for OS
Checking for perl modules failed
You need to install the LWP perl module (libwww-perl) and then install csf
[root@trustcom csf]#

W jaki sposób rozwiązać ten problem?

W pierwszej chwili przychodzi na myśli instalacja wspomnianego pakietu w sposób:

yum install libwww-perl

ale w wyniku działania tego polecenia uzyskamy:

Loaded plugins: fastestmirror
Repository base is listed more than once in the configuration
Repository updates is listed more than once in the configuration
Repository addons is listed more than once in the configuration
Repository extras is listed more than once in the configuration
Repository centosplus is listed more than once in the configuration
Repository contrib is listed more than once in the configuration
Loading mirror speeds from cached hostfile
base | 2.1 kB 00:00
extras | 2.1 kB 00:00
updates | 1.9 kB 00:00
Excluding Packages in global exclude list
Finished
Setting up Install Process
No package libwww-perl available.
Nothing to do

Aby rozwiązać ten problem wystarczy wykonać polecenie:

yum install perl-libwww-perl

Po czym możemy ponownie uruchomić instalację CSF.

Tags: , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Comments are closed.