Debian Lenny + Memcached + DirectAdminCzasami może się zdarzyć sytuacja w której aplikacja PHP nie wystartuje jeśli nie ma zainstalowanego Memcached. Zaletą memcached jest to, że zmniejsza obciążenie serwera. Tradycyjna metoda apt-get install może skończyć się rozłożeniem DirectAdmina. Dlatego w paru krokach pokażemy w jaki sposób zainstalować Memcached w systemie Debian Lenny 5.x wraz z panelem DirectAdmin.

Na początek instalujemy bibliotekę libevent
cd /tmp
wget http://monkey.org/~provos/libevent-1.4.13-stable.tar.gz
tar xzvf libevent-1.4.13-stable.tar.gz
cd libevent-1.4.13-stable
./configure --prefix=/usr/local && make && make install

Następnie instalujemy Memcached
cd /tmp
wget http://memcached.googlecode.com/files/memcached-1.4.5.tar.gz
tar xzvf memcached-1.4.5.tar.gz
cd memcached-1.4.5
LDFLAGS='-Wl,--rpath /usr/local/lib' ./configure --prefix=/usr/local && make && make install

Następnie tworzymy plik
touch /etc/init.d/memcached

Dodajemy w nim wpisy
echo '#!/bin/sh -e' >> /etc/init.d/memcached
echo '/usr/local/bin/memcached -d -m 1024 -p 11211 -u nobody -l localhost' >> /etc/init.d/memcached

Nadajemy uprawnienia
chmod u+x /etc/init.d/memcached

oraz dodajemy
echo '/etc/init.d/memcached' >> /etc/rc.local

Następnie instalujemy PHP5-Memcache (jest to niezbędne aby PHP mogło korzystać z tego rozszerzenia)
cd /tmp
wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.2.6.tgz
tar zxvf memcache-2.2.6.tgz
cd memcached-2.2.6
phpize && ./configure --enable-memcache && make && make install
echo "extension=/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/memcache.so" >> /usr/local/lib/php.ini

W przypadku pojawienia się błędu z automake należy wykonać polecenie apt-get install automake i zainstalować wszystkie pakiety z listy.

Następnie restartujemy apache
/etc/init.d/httpd restart

I uruchmiamy memcached poleceniem:
memcached -d -u root

lub
memcached -d -m 1024 -u root -l 127.0.0.1 -p 11211

Aby sprawdzić czy memcached wystartował wystarczy wydać polecenie:
ps aux | grep memcached

To wszystko :). Działający memcached jest już w naszym systemie.

Tags: , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Comments are closed.